Studie en consulting

Van scenario-analyses over budgetramingen, bestekopmaak en wateranalyses tot de juiste dimensionering van uw installatie. Een goede voorbereiding is het halve werk. Met de knowhow van Aquaplus staat u sterk in uw schoenen.

Staalname en analyse afvalwater

Scenario-analyse, budgetramingen en bestekopmaak

Vooraleer een ontwerp in detail wordt uitgewerkt, raden we sterk aan om de verschillende opties en kostenbesparende opportuniteiten in kaart te brengen. Welke technieken passen het best bij uw productieproces en afvalwater? Welke weg zal uw onderneming de komende jaren inslaan? Hoe kan u kosten besparen en toch 100% resultaat garanderen?

Ons team kijkt samen met u naar de best passende, bedrijfszekere en budgetvriendelijke keuzes.

Analyses en pilootonderzoek

Een waterzuivering ontwerpen is maatwerk en achter elke maatwerkoplossing zit het nodige denkwerk.

Laat uw afvalwater door ons testen, wij brengen de waterkwaliteit in kaart, met de hulp van ons geaccrediteerd labo. We voeren metingen uit op alle soorten afvalwater, behandeld of onbehandeld. Deze gegevens vormen de basis voor de juiste zuiveringsinstallatie. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie of beperktere verbeteringsinvesteringen op een bestaande waterzuivering.

Via onze testen kunnen we ook de haalbaarheid van bepaalde behandelingstechnieken nagaan.

Ontwerp en dimensionering

Uw bedrijf heeft een nieuwe zuiveringsinstallatie nodig of wil een deel van de bestaande zuivering vervangen/renoveren? Wij bespreken met u de concrete behoeften en vertalen ze naar een conceptueel ontwerp. We ontwerpen het concept op basis van de beste technologie voor uw bedrijf, onafhankelijk van product-type, technologie-type of leverancier. 

Audit en optimalisatie

Een installatie veroudert, normen verstrengen, technologieën evolueren, de kosten van waterzuivering stijgen. Een zuiveringsinstallatie vereist regelmatige doorlichting en optimalisatie.

Voor industriële klanten voeren wij waterzuiveringsaudits uit, met als grote troef onze onafhankelijkheid van leveranciers en technieken. We houden ons vizier breed. Onze doorlichtingen zijn meestal gericht op een verbetering van de zuiveringsprestaties en/of op kostenbesparingen. Dikwijls volgen er uit een audit ook verbeteringsinvesteringen en eventueel een voorstel om het operationeel beheer en onderhoud anders aan te pakken.

Vragen?

Heeft jou bedrijf nood aan ondersteuning bij één van bovenstaande uitdagingen?

Aarzel niet om ons te contacteren via: Info@aquaplus.be of 03/450.45.11