Studie en consulting

Van scenario-analyses over budgetramingen, bestekopmaak en analyses tot de juiste dimensionering. Een goede voorbereiding is het halve werk. Met de knowhow van Aquaplus staat u sterk in uw schoenen.

analyses

Scenario-analyse, budgetramingen en bestekopmaak

Scenario-analyse en budgetraming

Vooraleer een ontwerp in detail wordt uitgewerkt, raden we sterk aan om de verschillende opties en kostenbesparende opportuniteiten in kaart te brengen. Welke technieken passen het best bij uw productieproces en afvalwater? Welke weg zal uw onderneming de komende jaren inslaan? Hoe kan u kosten besparen en toch 100% veiligheid garanderen?

Ons team kijkt samen met u naar de best passende, bedrijfszekere en budgetvriendelijke keuzes.

In een scenario-analyse kunnen we nagaan welke oplossingen voor een specifiek probleem haalbaar zijn. We definiëren twee of meer scenario's, werken ze conceptueel of al in een ruw ontwerp uit en vergelijken ze met elkaar. Afhankelijk van uw voorkeurscenario kan de oplossing in een volgende fase gedetailleerd uitgewerkt, ontworpen en op het terrein uitgevoerd worden.

 

Bestekopmaak

Heeft u binnenkort een complexe opdracht waarin waterzuivering een belangrijke rol speelt? Om de verschillende offertes van leveranciers correct met elkaar te vergelijken, moet de opdracht glashelder zijn. Maar hoe vertaalt u de noden van uw bedrijf in een duidelijk bestek?

Een sterk bestek is cruciaal voor het vervolg van uw project. Het vergroot de kans op relevante en goed onderbouwde offertes van aannemers, waarin ook de beste en meest geschikte technieken voorgesteld worden. Een goed bestek laat bovendien een correcte vergelijking toe van verschillende aanbiedingen. Het zorgt er ook voor dat de kans op meerkosten tijdens of na de werken tot een minimum herleid wordt.

Analyses en pilootonderzoek

Een waterzuivering ontwerpen is maatwerk en achter elke maatwerkoplossing zit het nodige denkwerk.

Laat uw afvalwater door ons testen, wij brengen de waterkwaliteit in kaart. We voeren metingen uit op alle soorten afvalwater, behandeld of onbehandeld. Deze gegevens vormen de basis voor de juiste zuiveringsinstallatie. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie of beperktere verbeteringsinvesteringen op een bestaande waterzuivering.

Via onze testen kunnen we ook de haalbaarheid van bepaalde behandelingstechnieken nagaan. We kunnen bijvoorbeeld op laboschaal controleren in welke mate uw afvalwater biologisch behandelbaar is. Dit kan zowel in eenvoudige laboratoriumcondities als via een piloottest op uw terrein.

Als een fysicochemische voorzuivering aangewezen is, kunnen we die techniek in het labo simuleren met bekerglastesten en zo het zuiveringsrendement inschatten. Ook onafhankelijk advies over het gebruik van geschikte chemicaliën is op deze manier mogelijk.

Ons geaccrediteerd labo kan een uitgebreid assortiment aan analyses uitvoeren op afvalwater. Ook de gezondheid van het actief slib kunnen we opvolgen door microscopische analyse.

Ontwerp en dimensionering

Uw bedrijf heeft een nieuwe zuiveringsinstallatie nodig of wil een deel van de bestaande zuivering vervangen? Wij bespreken met u de concrete behoeften en vertalen ze naar een conceptueel ontwerp.

Naast de kosten nemen we bijvoorbeeld ook parameters als de impact op het onderhoud, de levensduur en eventuele latere optimalisaties mee in ons ontwerp. Het resultaat is een duurzame waterzuivering. De ontwerpkeuzes die in dit stadium worden gemaakt rond concept, configuratie, procestechnologieën, dimensionering en inplanting zijn van vitaal belang om later de doelstellingen te halen. Daarom ontwerpen we zelf. De tandem Aquaplus/Aquafin heeft daarvoor een heel gamma aan tools in huis: denk aan analyses en labotesten (door ons eigen geaccrediteerd labo), meettoestellen, pilootinstallaties en in-house ontwikkelde dimensioneringssoftware. Dit alles leidt tot een weldoordacht ontwerp voor uw bedrijf.

We ontwerpen het concept op basis van de beste technologie voor uw bedrijf. Maar uiteraard luisteren wij naar u. Verkiest u zelf een andere werkbare technologie? Geen probleem. Onze experten hebben de kennis en ervaring om die in te passen.

Wanneer u tevreden bent over het basisontwerp, dan starten we met een detailontwerp.

Audit en optimalisatie

Een installatie veroudert, normen verstrengen, technologieën evolueren, de kosten van waterzuivering stijgen. Een zuiveringsinstallatie vereist regelmatige doorlichting en optimalisatie.

Voor industriële klanten voeren wij waterzuiveringsaudits uit, met als grote troef onze onafhankelijkheid van leveranciers en technieken. We houden ons vizier breed. Onze doorlichtingen zijn meestal gericht op een verbetering van de zuiveringsprestaties en/of op kostenbesparingen. Dikwijls volgen er uit een audit ook verbeteringsinvesteringen en eventueel een voorstel om het operationeel beheer en onderhoud anders aan te pakken.

Voor onze studies maken we gebruik van onze uitgebreide ervaring met ontwerpen en van onze operationele ervaring op het terrein, met verschillende soorten afvalwater en technologieën. Bij ons geen onnodige theoretische of academische beschouwingen. De problemen die zich vandaag voordoen met uw zuivering zijn realiteit en moeten morgen praktijkgericht aangepakt worden!