Disclaimer

Aquaplus NV is niet verantwoordelijk voor welke schadelijke gevolgen dan ook voortvloeiend uit het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de site, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. Aquaplus NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.

Legal disclaimer

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Aquaplus geeft echter geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Aquaplus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. Dergelijk aanbod wordt uitsluitend gedaan door het opsturen vanuit Aquaplus van een voorstel van contract.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Aquaplus. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze site kunnen door Aquaplus (en Aquafin) verwerkt worden voor onder meer het aanbieden van diensten, het beheer van bestanden, het berekenen van bijdragen en facturatie. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciƫle prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren. De informatie die Aquaplus verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische/Vlaamse recht waaraan zij onderworpen is.

Copyright

De op deze site opgenomen teksten, kaarten, beelden en foto's zijn beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Aquaplus NV, of van de oorspronkelijke auteur van dit artikel of materiaal.

Enkel Aquaplus NV of de oorspronkelijke auteur van deze gegevens kan toestemming verlenen tot het gebruik of het verveelvoudigen ervan, op welke manier ook.

Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciƫle doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquaplus nv. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.