Rioolmanagement

Ook de leidingen die het afvalwater van uw bedrijf naar de waterzuiveringsinstallatie transporteren, of regenwater verzamelt en afvoert, vragen onderhoud en goed beheer. Een preventieve aanpak van het ondergronds stelsel bespaart op termijn veel ongemak én kosten.

rioolmanagement

Ons moederbedrijf Aquafin heeft in opdracht van het Vlaamse Gewest bijna 7000 kilometer riolering in beheer, over alle Vlaamse gemeenten. In ruim 100 gemeenten werkt Aquafin daarenboven in opdracht van het lokale bestuur. Een greep uit de dienstverlening: inventarisatie en updates van de leidingen in een databank, camera-inspecties, onafhankelijke schade-beoordeling, masterplan herstellingen, renovatie en hydraulische adviezen.

Uw bedrijventerrein heeft wellicht ook een aanzienlijk ondergronds leidingennetwerk voor de afvoer van afval- en regenwater. Veel bedrijven weten niet in welke toestand hun riolen zich bevinden. Nochtans vertegenwoordigen die riolen een groot ondergronds kapitaal. Wanneer ze falen, bijvoorbeeld door ingroei van boomwortels, barsten of corrosie, kan de schade serieus oplopen. In het slechtste geval ontstaat er zelfs veiligheidsrisico's voor de medewerkers, denk maar aan zinkgaten. Het gaat dan over een combinatie van economische, ecologische en maatschappelijke schade.

Wanneer u goed beeld heeft van het leidingennet en preventief inspecteert, wordt het mogelijk om tijdig in te grijpen bij gebreken. Preventief asset management is onmisbaar om grote risico's uit te schakelen. Het laat bovendien toe om herstellingen en investeringen te prioriteren en in te passen in het financieel plan van uw bedrijf.

Voor dit type opdrachten kan Aquaplus een beroep doen op projectgroepen, bestaande uit multidisciplinaire en complementaire expertprofielen waaronder water- en omgevingsingenieurs, adviseurs rioolmanagement, GIS-specialisten, CAD-tekenaars en experten bouwkundige herstellingen. Zo'n projectgroep valt in de uitvoeringsfase onder de leiding van één projectcoördinator, die het unieke aanspreekpunt is voor uw bedrijf.