Financieren

Laat uw bedrijf een waterzuiveringsinstallatie bouwen of renoveren door Aquaplus, dan kunnen wij u ook helpen met de financiering ervan. U kiest voor een financiering op korte of lange termijn. Zo spreidt u de investeringskost en maakt u budget vrij voor investeringen in de core business van uw bedrijf.

Hoe kan u een waterzuiveringsproject laten financieren?

Financieringen op korte of lange termijn ? Beide kunnen bij Aquaplus. U lost de investering inclusief een financieringskost af over een afgesproken periode. In plaats van uw kapitaal uit te geven als een éénmalige grote investering voor afvalwaterzuivering, kan u dit productiever investeren in uw organisatie. Dit komt de groei en gezondheid van uw bedrijf rechtstreeks ten goede.

Voor grote financieringen doen wij een beroep op banken. De ervaring van de financiële afdeling binnen Aquafin om de talrijke grote riolerings- en waterzuiveringsprojecten in Vlaanderen te financieren, is een grote troef om ook voor uw installatie de beste financiering rond te krijgen.

Deze bedrijven zijn klant