Audit en optimalisatie

Een installatie veroudert, normen verstrengen, technologieën evolueren, de kosten van waterzuivering stijgen. Een zuiveringsinstallatie vereist regelmatige doorlichting en optimalisatie.

onderzoek waterzuivering

Audits

Wij doen voor verschillende klanten audits, met als grote troef onze onafhankelijkheid van leveranciers en technieken. We houden ons vizier breed. Onze doorlichtingen zijn meestal gericht op een verbetering van de zuiveringsprestaties en/of de realisatie van kostenbesparingen.

Optimalisatievoorstellen

Dikwijls volgt er uit een audit ook een voorstel om het operationeel beheer en onderhoud anders aan te pakken. Het kan gaan om een voorstel tot verbetering, of de optie om het beheer gedeeltelijk of volledig uit te besteden.

Onze studies zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring met ontwerpen en onze operationele ervaring op het terrein, voor verschillende soorten afvalwater en technologieën. We vermijden theoretische of academische beschouwingen. De problemen die zich vandaag voordoen met uw zuivering zijn reëel, en moeten morgen zeer praktijkgericht aangepakt worden.

De zekerheid van een ISO 55001-certificaat

Aquafin beschikt, als het over het beheren van assets gaat, over een ISO 55001-certificaat. Dat betekent dat wij de prestaties, kosten, kansen en risico’s structureel managen, gedurende de volledige levenscyclus van de assets. In België zijn we het eerste bedrijf dat dit certificaat behaalde.

Deze bedrijven zijn klant