Haalbaarheidsstudie voor BioEnergy

BioEnergy bestelt een studieopdracht bij Aquaplus. Aquaplus onderzoekt of de optimalisatie van de vergistings- en waterzuiveringsinstallatie en de inzet van nieuwe technieken technisch en financieel haalbaar is om de uitgaande waterstroom verder te zuiveren.

Onze klant

Green Logix baat sinds de overname in 2014 BioEnergy uit, dat zich toelegt op de biologische verwerking van de bijproducten van Farm Frites. Bij de productie van aardappelproducten komen er belangrijke hoeveelheden nevenproducten vrij. BioEnergy zet deze reststromen om secundaire grondstoffen. Elk jaar zuiveren ze ook meer dan 80.000m³ water tot op lozingsniveau.

Dit gebeurt in een installatie, bestaande uit twee anaerobe vergisters, drie centrifuges een decarbonatatie, een ammoniakstripping en een membraanbioreactor(MBR). Zo vormt het bedrijf producten met een nuttige toepassing: stoom, oververhit water, groene stroom, ammoniaksulfaat en een plantaardig digestaat voor afzet in de landbouw.

Logo BioEnergy

De opdracht

BioEnergy zet bijna al zijn inkomende stromen nu al nuttig om naar secundaire grondstoffen. Enkel de uitgaande waterstroom vormt nog het laatste “restproduct”. Aquaplus onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om ook die stroom verder te zuiveren. Een haalbaarheidsstudie moet uitmaken of dit op kostenefficiënte wijze kan. Deze studie past perfect in het circulaire denken én handelen van onze klant
Green Logix werkt intussen aan een innovatief strategisch plan met nieuwe valorisatiemogelijkheden voor reststromen. Hierbij wordt de gehele site volledig geïntegreerd in de productie-eenheden (wind, solar, WKK) die Green Logix op Maatheide exploiteert. De groep ambieert hiermee de effectieve realisatie van de eerste volledige gekoppelde groene power plant, die alle beschikbare productietechnologieën op 1 unieke site verenigt.