Slibindikking en slibontwatering

Het overtollig actief slib van de industriële waterzuiveringsinstallatie, ook wel spuislib genoemd, kan gedeeltelijk ingedikt worden door het in te dikken. Dit is noodzakelijk voor later transport. Dit gebeurt gravitair, mechanisch via een indiktafel of via Dissolved Air Flotation (DAF).

Slibontwateren doen we dan weer via verschillende technologiën: schroefpersen, centrifuges, zeefbandpersen of filterpersen.

Beide technieken zorgen voor minder slibtransporten minder en dus een besparing in kosten.

Gravitair of mechanisch slib indikken

Spuislib indikken is noodzakelijk om het te transporteren. Het slib dient geconcentreerd te worden zodat het goedkoper en sneller verwerkt kan worden. Hiervoor bestaan meerdere methoden:

  1. Het spuislib bezinkt. De bovenste waterlaag kan terug naar de zuiveringsinstallatie en het slib op de bodem wordt verwijderd.
  2. Mechanisch: 
    • Opties zijn:
      De indiktafel, een soort zeef die slib aanlegt op een tafel met een zeefband. De band roteert continu waarbij het water doorsijpelt terwijl het slib op de zeef blijft liggen.
    • De DAF techniek kan als eerst lijn worden ingeschakeld voor waterzuivering, maar kan ook als tweede schakel instaan voor het indikken van slib.

Slibontwatering via verschillende technolgieën

Om de transportkosten en in sommige gevallen ook de slibverwerkingskosten te minimaliseren kan het slib van de industriële waterzuiveringsinstallatie lokaal ontwaterd worden. In functie van het soort slib en de vereisten voor eindverwerking kan gekozen worden voor de meest geschikte technologie: schroefpers, centrifuge, zeefbandpers of filterpers.
Aquaplus heeft het voordeel niet gebonden te zijn aan afzetroutes of slibverwerkers en zoekt steeds naar de laagste totaalkost in functie van de schommelende marktprijzen. Volgende variabelen bepalen de kostprijs:

• chemicaliën
• energieverbruik ontwateringstoestel
• personeel
• slibtransport
• eindverwerking slib

Meer weten over slibindikking?

Laat je gegevens na