Membraanbioreactor (MBR)

In een membraanbioreactor (MBR) verloopt de scheiding tussen actief slib en gezuiverd water niet via een bezinkingsproces, maar via membraanfiltratie. Het laat toe hogere slibconcentraties aan te houden. Dat zorgt voor plaatsbesparing en het beter zuiveren van moeilijk afbreekbaar afvalwater.

Soorten membranen

  • holle vezel membranen¬†
  • plaatmembranen
  • buismembranen

MBR heeft meerdere voordelen. Het laat toe om hogere slibconcentraties aan te houden en een betere effluentkwaliteit te bekomen. Plaatsbesparing, moeilijker afbreekbaarheid van het afvalwater of de wens tot hergebruik van het gezuiverd water zijn meestal de incentives om te kiezen voor een MBR.

Zuiveren aan de hand van membranen?

Laat je gegevens na