Slib op drager: SAF / Biorotor

Door bacteriën te laten aangroeien als biofilm op een dragermateriaal, kunnen ze langer in het systeem gehouden worden. De zo ontstane biofilm zorgt voor de waterzuivering.

Submerged Aerated Filter (SAF)

Bij een SAF zit het dragermateriaal als pakketten in het bekken ondergedompeld. Onder de pakketten met dragermateriaal zit een beluchtingssysteem. Die combinatie zorgt voor biologische reiniging van het afvalwater. Het slib groeit steeds aan en vormt een biofilm op de drager. We houden de dikte van de biofilm onder controle door middel van grofbellenbeluchting. Door het toevoegen van de luchtbellen scheurt het teveel af en wordt afgescheiden via een bezinktank.

Biorotor

Biorotor

Een andere uitvoeringsvorm is de biorotor. Hierbij draaien deels ondergedompelde schijven begroeid met biofilm traag rond in een bekken waar afvalwater doorheen stroomt. Zuurstofvoorziening gebeurt in het niet-ondergedompeld deel van de biorotor door contact met de lucht. Het is een zeer eenvoudige en robuuste technologie. Het teveel aan biofilm scheurt af en wordt afgescheiden in een bezinktank.

Nood aan expertise over slib op drager of de biorotor?

Laat je gegevens na