Technieken

Aquaplus doet elk type industriële waterzuivering optimaal werken. We zetten een waaier aan technieken in, die enkele zaken gemeen hebben: ze zijn allemaal veilig, duurzaam, ecologisch verantwoord en economisch bewust. 

Actief slib beluchting waterzuivering

Actief slib

Waterzuivering met actief slib gebeurt door de biologische afbraak van organische waterverontreiniging. Voldoende hoog geconcentreerde bacteriën, aangepast aan het specifieke bedrijfsafvalwater, breken het afvalwater af. De afbraakprocessen gebeuren in het beluchtingsbekken door toediening van voldoende zuurstof via een beluchtingssysteem. Ook biologische stikstof- en fosforverwijdering zijn mogelijk met een aangepast ontwerp en aangepaste procesvoering.

Dissolved Air Flotation (DAF)

Dit is een voorbehandelingstechniek voor de verwijdering van vetten of zwevende stoffen uit het bedrijfsafvalwater, of om het spuislib in te dikken. Voorafgaand aan de DAF wordt coagulatie en flocculatie toegepast om grotere vlokken te vormen in de te behandelen stroom. De techniek zuivert snel, goedkoop en efficiënt afvalwater van vetrijke afvalstoffen.

DAF
voorfiltratie

Voorfiltratie

Een goede voorfiltratie beschermt de volgende processtappen en toestellen van de waterzuivering. Voor elke toepassing kiezen we het meest geschikte type voorfiltratie. Dit gaat van zeer eenvoudige systemen zoals zeefkorven of boogzeven tot meer geautomatiseerde installaties met reinigingssystemen, bijvoorbeeld harkroosters, stepscreens of trommelzeven.

Anaerobe waterzuivering

Bij anaerobe zuivering wordt organisch materiaal in zuurstofloze omstandigheden door micro-organismen omgezet in biogas (vooral methaan en koolstofdioxide), bruikbaar voor elektriciteit- en warmteproductie. Dat biogas kan via een warmtekrachtkoppeling (WKK) in warmte en groene stroom omgezet worden. Ook is er een veel beperktere slibproductie in vergelijking met aerobe zuivering.

anaerobe zuivering
MBR

Membraanbioreactor (MBR)

In een membraanbioreactor (MBR) verloopt de scheiding tussen actief slib en gezuiverd water niet via een bezinkingsproces, maar via membraanfiltratie. Het laat toe hogere slibconcentraties aan te houden. Dat zorgt voor plaatsbesparing en effluent van zeer hoge kwaliteit. 

Membraanfiltratie

Afhankelijk van de poriegrootte en de gebruikte druk onderscheiden we verschillende soorten membraanfiltratie:

  • microfiltratie
  • ultrafiltratie
  • nanofiltratie
  • omgekeerde osmose

Aquaplus is niet gebonden aan leveranciers of technologieën. We stellen dan ook telkens de oplossing voor die het meest geschikt is voor uw specifieke toepassing.

membraanfiltratie
Jar testen fysico chemie

Fysicochemie

Door het gebruik van chemicaliën klonteren kleinere afvaldeeltjes samen (coagulatie), waarna ze uitvlokken (flocculatie). Daarna kunnen ze via bezinking of DAF afgescheiden worden.
Om de meest geschikte chemicaliën en ideale dosis te bepalen, voeren we regelmatig testen uit. We zijn niet gebonden aan één chemicaliënleverancier en kunnen, in functie van prestaties en kosten, voor elk project het juiste doseermiddel voorstellen.

Zandfilter, discfilter of actief koolfilter

In een continue zandfilter wordt biologisch gezuiverd afvalwater door een filterbed geleid, dat bestaat uit zandkorrels.

Een compacter alternatief voor een zandfilter kan een discfilter zijn. Hier worden de deeltjes gefilterd via filterplaten die door rotatie en een sproeisysteem kunnen worden teruggespoeld.

Het doel van een zand- of discfilter is om nog verder zwevende stoffen te verwijderen uit het effluent, bijvoorbeeld om het te hergebruiken.

zandfilter
actief kool

Actief kool

Sommige verontreinigingen in industrieel afvalwater zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar. Door middel van testen kunnen we voor uw bedrijfsafvalwater nagaan in welke mate deze stoffen aan verschillende types actief kool adsorberen.

Nabezinking

Nabezinking is een cruciale stap in het waterzuiveringsproces. Zelfs al is het biologisch zuiveringsproces optimaal verlopen, dan kan een slechte bezinking de effluentkwaliteit volledig hypothekeren.

Parameters

Details in het ontwerp van de nabezinkank, zoals de instroomconstructie, zijn belangrijk om een goed resultaat te behalen. 

bezinkingsbekken
slibcontainer

Slibindikking en -ontwatering

Het overtollige actief slib, spuislib genoemd, wordt best ingedikt met het oog op transport. Hoe geconcentreerder, hoe goedkoper en sneller het kan verwerkt worden. roteert continu waarbij het water in het slib doorsijpelt terwijl het slib op de zeef blijft liggen.

Om de transportkosten en soms ook de verwerkingskosten te minimaliseren, kan het slib bovendien verder lokaal ontwaterd worden. Afhankelijk van het soort slib en de vereisten voor eindverwerking, wordt de beste technologie gekozen: schroefpers, centrifuge, zeefbandpers of filterpers.

Septische putten en vetafscheiders

Septische putten

In een septische put bezinken of lossen vaste stoffen in het afvalwater op. 

Een goed ontworpen en beheerde septische tank zorgt ervoor dat de erop volgende biologische zuivering minder belast wordt en dat enkel de vloeibare fractie doorstroomt. 

Vetafscheiders

Vetafscheiders werken volgens het principe van de zwaartekracht. Door het verschil in dichtheid met water en plantaardige of dierlijke vetten, zetten de zware bestanddelen zich af in de slibvangruimte op de bodem van de afscheider. De lichte bestanddelen, zoals vetten en oliën, drijven op het wateroppervlak. 

Vooral de horeca en voedingsindustrie gebruiken vetafscheiders om vetten en oliën die de goede werking van een biologische zuivering verstoren, tegen te houden.

Opening septische put