Scenario-analyse

Voor u een ontwerp laat uitwerken, raden we sterk aan om alle opties en kostenbesparende opportuniteiten in kaart te brengen. Welke technieken passen het best bij uw productieproces? Welke weg zal uw onderneming inslaan? Hoe kan u kosten besparen en toch 100% veiligheid garanderen? Ons team denkt mee om de best passende, meest innoverende en budgetvriendelijke keuzes aan te brengen.

Elke case is uniek

Bij het transporteren, zuiveren of hergebruiken van bedrijfsafvalwater bestaan er geen standaard oplossingen. De randvoorwaarden zijn in elke case anders: de samenstelling en variaties van het afvalwaterdebiet, het type en toestand van de bestaande infrastructuur, de opgelegde normen in de milieuvergunning, de wensen en noden van uw bedrijf, de verwachte evolutie in uw productie, de terreinkarakteristieken...

onderhoud Aquaplus

Meerdere scenario's om bewust te kiezen

In een scenario-analyse gaan we na welke oplossingen voor een specifiek probleem haalbaar zijn. We definiëren twee of meer scenario’s, werken ze conceptueel of in een ruw ontwerp uit en vergelijken ze met elkaar.

Die vergelijking gebeurt op basis van één of meer criteria die we vooraf afspreken: total cost of ownership, kwaliteit van de oplossing,  implicaties op onderhoud, snelheid van uitvoering, verwachte milieuwinst, duurzaamheid,...

Afhankelijk van uw voorkeursscenario kan de oplossing door ons in een volgende fase gedetailleerd uitgewerkt, ontworpen of op het terrein uitgevoerd worden.

Deze bedrijven werken samen met Aquaplus