Ontwerp

U hebt nood aan een nieuwe zuiveringsinstallatie, of wil een deel ervan vervangen? Nadat we de behoeften van uw bedrijf hebben besproken, vertalen we die wensen naar een conceptueel design. Zijn we het daarover eens, gaan we over tot een detailontwerp.

Niet enkel de kosten zijn een parameter. Ook bijvoorbeeld de impact op het onderhoud, de levensduur en eventuele latere optimalisaties nemen we mee in ons ontwerp. Het is resultaat is een duurzame waterzuivering.

Wij luisteren naar u

We ontwerpen het concept gebaseerd op de beste technologie voor uw bedrijf. Prefereert u zelf een andere werkbare technologie? Geen probleem. Onze experten hebben de knowhow en ervaring om die in te passen.

Het basisontwerp

De ontwerpkeuzes die in dit stadium worden gemaakt rond concept, configuratie, procestechnologieën, dimensionering en inplanting zijn van vitaal belang om de latere doelstellingen te behalen. Daarom doen we het ontwerp zelf. De tandem Aquaplus/Aquafin beschikt daarvoor over een heel gamma aan tools. Denk maar aan analyses en labotesten uitgevoerd door ons geaccrediteerd labo, meettoestellen, pilootinstallaties, in-house ontwikkelde dimensioneringssoftware dynamische modellering of CFD-modellering. Dit alles leidt tot een weldoordacht ontwerp op maat van uw bedrijf.

ontwerp

Het rioleringsnetwerk

Aquafin, het moederbedrijf van Aquaplus, ontwikkelde verschillende benaderingen om tot een optimale hydraulische oplossing te komen en problemen als wateroverlast en ecologische impact op de waterlopen tot een minimum te beperken.

Onze AquaGIS-module voorziet een datamanagementsysteem dat ervoor zorgt dat de data beheerd en gevisualiseerd wordt in een geschikte omgeving, door gebruik te maken van compatibele formats.

Voor de implementatie van een hydraulische rekenmodule (zoals Infoworks) is een volledig geïntegreerde Hydronaut procedure ontwikkeld. Deze procedure bevat alle stappen die moeten worden gevolgd bij modelleringsoefeningen op rioolstelsels.

Een doordacht detailontwerp

Voor detailontwerp doen wij regelmatig een beroep op vertrouwde partners en studiebureaus. De keuzes gemaakt tijdens het basisontwerp worden omgezet naar een bedrijfszekere, kostenefficiënte en onderhoudsvriendelijke installatie. We kijken niet enkel naar het kostenplaatje maar houden ook rekening met de impact op de intensiteit en kosten van het latere onderhoud, de stabiliteit van de bedrijfsvoering, de levensduur van uw installatie en de noodzaak tot latere optimalisatie.

Bovendien volgen we ook alle nieuwigheden binnen de waterzuivering op de voet en werken we zelf aan innovatieve toepassingen. Zo verzekeren we dat onze ontwerpen future proof zijn en blijven.

Operationele expertise in het ontwerp

We leveren aan onze industriële klanten ook een (meerjarige) onderhoudsservice. Die operationele ervaring kunnen we dus doorvertalen naar onze ontwerpen. Zo weet u dat een ontwerp van Aquaplus zal leiden tot een optimale exploitatie van installaties of onderdelen.

Deze bedrijven werken samen met Aquaplus