Luchtbehandeling

Bij de behandeling van bedrijfsafvalwater of bij slibverwerking kan geurhinder ontstaan. De concentratie van sommige stoffen zoals H2S of NH3 kan zo hoog oplopen dat ze levensbedreigend wordt.

Bestrijden van geurhinder

Door een goede afdekking, aangepaste ventilatie en selectie van de juiste techniek kan de lucht behandeld worden om geurhinder te bestrijden. Verschillende opties zijn mogelijk:

  • een biofilter
  • een biowasfilter
  • een actiefkoolfilter.

We beschikken over de nodig meetapparatuur en geurmodellen om een grondige geurstudie uit te voeren en een gericht plan van aanpak voor te stellen.

Studie rond luchtbehandeling

Aquaplus heeft een studie uitgevoerdĀ om de H2S-problematiek op te lossen voor gebouwen van de Europese Raad.

Lees meer

Komaf maken met geurhinder rondom de waterzuiveringsinstallatie?

Laat je gegevens na
verluchting waterzuiveringsinstallatie