Hoe bedrijfszekerheid waarborgen en noodlozingen vermijden?

Als eigenaar van een waterzuiveringsinstallatie is de bedrijfszekerheid ervan één van de belangrijkste risico’s die u onder controle wilt hebben, afdekken of uitbesteden. Zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen er zich problemen voordoen als de installatie onvoldoende aandacht krijgt.

Laat uw zuivering uw kernactiviteiten niet hypothekeren

Als alles goed gaat, denkt u weinig aan waterzuivering en vooral aan uw kernactiviteiten. Uiteraard. Maar dan gaat het mis.

  • Het afvalwater loopt onvoldoende weg uit de productie richting zuiveringsinstallatie, waardoor ze tijdelijk moet worden teruggeschroefd of stilgelegd
  • Het afvalwater kan de zuiveringsinstallatie niet meer doorlopen, waardoor de influentbuffers dreigen over te storten. Het water loopt via de noodaansluiting naar de riolering, of zet uw site onder water
  • Het hergebruikwater dat u in uw processen nodig hebt, kan niet meer geproduceerd worden, waardoor er tijdelijk (duurder) drinkwater moet afgenomen worden
  • Het op oppervlaktewater of openbare riolering geloosde effluent voldoet niet altijd aan de vereiste kwaliteitsnormen om te voldoen aan de milieuvergunning, om een lage heffing te realiseren, om milieuwinst te genereren, om geen imagoverlies voor het bedrijf te leiden,…
  • Het geproduceerde hergebruikwater/proceswater voldoet niet aan de kwaliteitsnormen opgelegd door de productie, waardoor u productie dreigt te verliezen, gezondheidsrisico’s genereert of niet meer in lijn bent met de specificaties en eisen van afnemers en klanten.
medewerker Aquaplus

Oorzaken

In de meeste gevallen liggen één of meerdere van onderstaande oorzaken aan de basis:

  • Een slecht ontwerp van de zuiveringsinstallatie of hergebruikinstallatie
  • Het te lang wachten op de zuiveringsinstallatie uit te breiden of te renoveren na een (dikwijls jarenlange) structureel gestegen productie
  • Een onvoldoende operationele opvolging (door gebrek aan expertise/ervaring of door een optimistische poging tot kostenbesparing)

Verlies uw zuivering niet uit het oog

In elk geval ligt de sleutel bij professionele en gedreven personen die deze thema’s continu behartigen. Bij vakmensen voor wie afvalwaterzuivering en proceswaterproductie hun core business is. Ofwel omdat ze er binnen het bedrijf de tijd, verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor krijgen, ofwel omdat u deze diensten uitbesteed aan een professional.

Onze ambitie is om die professionele partner te zijn, en de ontzorging van bovenstaande vraagstukken op onze schouders te nemen.

Laat je gegevens na