Aquafin, specialist in elk aspect van de waterzuiveringscyclus

Met Aquafin heeft Aquaplus een stabiel en gerenommeerd moederbedrijf achter zich. Het Vlaamse Gewest richtte Aquafin op in 1990 om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op Vlaams grondgebied verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren. Aquafin heeft momenteel voor het Vlaamse Gewest 1,3 miljard euro aan projecten in portefeuille en beheert in Vlaanderen ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties en 6.000 km leidingen. Het bedrijf heeft een rollende beheersovereenkomst van 20 jaar met het Vlaamse Gewest.

Aquaplus

Aquaplus is een volledige dochtermaatschappij van Aquafin die zich toelegt op diensten aan de industrie. Het biedt alle expertise die het moederbedrijf in de loop der jaren in afvalwaterzuivering opbouwde, via maatwerkoplossingen aan de bedrijfsmarkt aan.

Sterke partner voor bovenlokaal en lokaal beleid

Van de kust tot diep in Limburg, letterlijk in heel Vlaanderen is Aquafin actief. Niet vanuit één centrale controletoren, maar met lokale experten die hun gebied door en door kennen. Rivierwater kent geen gemeentegrenzen en ook de interactie tussen de lokale en bovenlokale afvalwaterinfrastructuur is heel groot. Daarom houden we nauw contact met alle betrokkenen zoals lokale besturen, waterloopbeheerders, rioolbeheerders, … Met hun inbreng en onze expertise brengen we de Kaderrichtlijn Water voor Vlaanderen in de praktijk. Tegelijk werken we oplossingen voor hemelwater uit die lokale grenzen overstijgen. We zijn bovendien niet alleen sterk in het maken en uitvoeren van plannen, we financieren de geplande werken ook voordelig, waardoor we de slagkracht van het beleid vergroten.

De expertises van Aquafin

Aanbieder van gezuiverd water voor de industrie

Spoelen van tanks of leidingen, koelen, … Het kan allemaal met gezuiverd afvalwater van Aquafin zonder dat het verder gezuiverd moet worden.

Als u het gezuiverde afvalwater als proceswater wilt benutten, dan is verdere behandeling misschien wel nodig. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor het juist wordt gebruikt. Zonder bijkomende zuivering is het gezuiverde afvalwater van Aquafin in elk geval niet geschikt voor menselijke consumptie. Mét bijkomende behandeling kan het worden opgewaardeerd tot eender welke gewenste kwaliteit, zelfs tot en met drinkwater. 

Bedrijven kunnen over heel Vlaanderen een contract afsluiten met Aquafin om deze alternatieve bron van water te benutten.

Ook een optie voor uw bedrijf?

Bijdragen aan een circulaire economie

De schaarste van grondstoffen en de aanhoudende zoektocht naar hernieuwbare energie behoren zonder twijfel tot de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De warmte van afvalwater en de restanten van grondstoffen die erin achterblijven, maken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie een potentiële recyclagefabriek. Aquafin is partner in Europese onderzoeksprojecten die gericht zijn op het testen van technieken om grondstoffen en energie te recupereren uit het waterzuiveringsproces.

Gewaardeerd onderzoekspartner

Onderzoek en innovatie zijn voor Aquafin de sleutel om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Door onze opgebouwde kennis en testmogelijkheden op volle schaal, zijn we nationaal en internationaal een gewaardeerde partner in onderzoeksprojecten binnen de watersector. De samenwerking met de academische wereld en verschillende onderzoeksinstellingen is een meerwaarde voor het verder uitbouwen van onze knowhow. Die zijn de basis voor de ontwikkeling van oplossingen voor uitdagingen waar het beleid en de maatschappij voor staan.

Onderzoeksdomeinen van Aquafin

Noodaansluitingen

Bedrijven met een eigen zuivering die hun effluent lozen naar oppervlaktewater, worden in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht om een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering. Zo wordt vermeden dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd naar de beek of rivier, als er  problemen zijn met de waterzuivering van het bedrijf. Het water wordt dan opgevangen door een zuiveringsinstallatie van Aquafin.

De voorwaarden

Spelende kinderen in de beek, Aquafin