Description
Het influent is het afvalwater dat langs het verzamelriool of de collector in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt om gezuiverd te worden. Het gezuiverde afvalwater wordt effluent genoemd.
Title
Influent
Image
Intro

Het influent is het afvalwater dat langs het verzamelriool of de collector in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt om gezuiverd te worden. Het gezuiverde afvalwater wordt effluent genoemd.