Description
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie of afvalwaterzuiveringsinstallatie is een installatie waarin het afvalwater dat via de collectoren of verzamelriolen is aangevoerd (het influent) in verschillende stappen wordt gezuiverd. Het afvalwater wordt eerst mechanisch en dan biologisch gezuiverd. Daarna wordt het gezuiverde afvalwater (het effluent), dat aan de normen die door het Vlaamse Gewest zijn opgelegd voldoet, in beken en rivieren geloodst.
Title
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Image
Intro

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie of afvalwaterzuiveringsinstallatie is een installatie waarin het afvalwater dat via de collectoren of verzamelriolen is aangevoerd (het influent) in verschillende stappen wordt gezuiverd. Het afvalwater wordt eerst mechanisch en dan biologisch gezuiverd. Daarna wordt het gezuiverde afvalwater (het effluent), dat aan de normen die door het Vlaamse Gewest zijn opgelegd voldoet, in beken en rivieren geloodst.