Description
In een waterwingebied pompen watermaatschappijen grondwater op om drinkwater te produceren. Rond elk waterwingebied zijn beschermingszones waar bepaalde regels gelden om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.
Title
Waterwingebied
Image
Intro

In een waterwingebied pompen watermaatschappijen grondwater op om drinkwater te produceren. Rond elk waterwingebied zijn beschermingszones waar bepaalde regels gelden om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.