Description
Rond elk waterwingebied zijn beschermingszones waar bepaalde regels gelden om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Deze zones worden aangeduid met blauwe borden waarop watergolven en de vermelding 'beschermingszone drinkwater' te zien zijn.
Title
Beschermingszone
Image
testbeeld
Intro

Rond elk waterwingebied zijn beschermingszones waar bepaalde regels gelden om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Deze zones worden aangeduid met blauwe borden waarop watergolven en de vermelding 'beschermingszone drinkwater' te zien zijn.