Description
Een wadi is een kunstmatige glooiing waarin, bij hevige regen, het regenwater kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar natuurlijke waterlopen. Op deze manier worden de grondwaterreserves aangevuld en komt het overtollige, propere regenwater niet terecht in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Title
Wadi
Image
Intro

Een wadi is een kunstmatige glooiing waarin, bij hevige regen, het regenwater kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar natuurlijke waterlopen.

Op deze manier worden de grondwaterreserves aangevuld en komt het overtollige, propere regenwater niet terecht in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.