Description
Een wachtbekken, bufferbekken of retentiebekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt. Wachtbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.
Title
Wachtbekken
Image
Intro

Een wachtbekken, bufferbekken of retentiebekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt.

Wachtbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.