Description
Een bufferbekken, wachtbekken of retentiebekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt. Bufferbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.
Title
Bufferbekken
Image
Intro

Een bufferbekken, wachtbekken of retentiebekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt. Bufferbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.