Description
Een bergbezinkingsbekken vergroot het volume van een gemengd rioleringsstelsel om te voorkomen dat het met regenwater verdunde afvalwater terechtkomt in een overstort, en uiteindelijk in de waterlopen.

De structuur van een bergbezinkingsbekken laat bovendien toe het vuil in het afvalwater te laten bezinken, indien het verdunde afvalwater toch in een overstort terecht zou komen.

Bij droog weer kan het overtollige afvalwater in het bergbezinkingsbekken terugstromen naar het rioleringsstelsel om dan te worden afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Bergbezinkingsbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.
Title
Bergbezinkingsbekken
Image
Intro

Een bergbezinkingsbekken vergroot het volume van een gemengd rioleringsstelsel om te voorkomen dat het met regenwater verdunde afvalwater terecht komt in een overstort, en uiteindelijk in de waterlopen.

De structuur van een bergbezinkingsbekken laat bovendien toe het vuil in het afvalwater te laten bezinken, indien het verdunde afvalwater toch in een overstort terecht zou komen.

Bij droog weer kan het overtollige afvalwater in het bergbezinkingsbekken terugstromen naar het rioleringsstelsel om dan te worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bergbezinkingsbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.