Description
Een rooilijn is de grens tussen openbare en private gronden die is vastgelegd in rooilijnplannen.

Title
rooilijn
Image
Werken door Aquafin
Intro

De rooilijn is de scheidingslijn tussen het openbaar domein en het privé-domein. De rooilijn kan op verschillende manieren vastgesteld worden:

  • wettelijke breedte, vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen
  • een later vastgelegd rooilijnplan
  • Bijzonder Plan van Aanleg - BPA (vroegere stedenbouwwet)
  • Ruimtelijk Uitvoeringsplan - RUP (Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening)¬†
  • Rooilijnplannen van de gemeente kan je raadplegen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.