Description
Een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn Water. Europa verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. De kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid. Deze richtlijn beoogde een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater van de Europese lidstaten tegen 2015. Die deadline is niet gehaald, wel zitten een aantal Vlaamse waterlichamen dicht in de buurt. Europa zal wellicht uitstel geven voor het halen van de kaderrichtlijn Water.
Title
Kaderrichtlijn Water
Intro

Een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn Water. Europa verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. De kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid. Deze richtlijn beoogde een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater van de Europese lidstaten tegen 2015. Die deadline is niet gehaald, wel zitten een aantal Vlaamse waterlichamen dicht in de buurt. Europa zal wellicht uitstel geven voor het halen van de kaderrichtlijn Water.