Paragraph
Video
https://www.youtube.com/watch?v=FzZ6P1fbSQA
Poster
Description
In een gemengd rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd.

Een van de gevolgen van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. Daarenboven is het ook moeilijker en duurder het met regenwater verdunde afvalwater te zuiveren.

Om die redenen is het nuttig regenwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en het te laten insijpelen in de bodem (infiltratie) of al dan niet vertraagd af te leiden naar vijvers, beken en rivieren in de omgeving.
Title
Afkoppeling
Image
logo aquafin
Intro

In een gemengd rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd.

Een van de gevolgen van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. Daarenboven is het ook moeilijker en duurder het met regenwater verdunde afvalwater te zuiveren.

Om die redenen is het nuttig regenwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en het te laten insijpelen in de bodem of het, al dan niet vertraagd, af te voeren naar vijvers, beken en rivieren in de omgeving.

Indien de regenwaterafvoer van uw woning moet worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel, komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om samen te overlopen wat de mogelijkheden zijn.