Slibontwatering

Om de transportkosten en in sommige gevallen ook de slibverwerkingskosten te minimaliseren kan het slib van de industriële waterzuiveringsinstallatie lokaal ontwaterd worden. De juiste technologie is afhankelijk van het soort slib en de vereisten voor eindverwerking: schroefpers, centrifuge, zeefbandpers, filterpers,…

schroefpers voor ontwatering

Onafhankelijk advies om de prijs zo conform mogelijk te houden

Aquaplus heeft het voordeel niet gebonden te zijn aan afzetroutes of slibverwerkers. We zoeken naar de laagste totaalkost in functie van de schommelende marktprijzen. Volgende variabelen zijn bepalend voor deze kostprijs:

  • chemicaliën
  • energieverbruik ontwateringstoestel
  • personeel
  • slibtransport
  • eindverwerking slib

Op zoek naar een onafhankelijke partner in waterzuivering?

Laat je gegevens na