We willen het inzicht vergroten in het functioneren van watersystemen (afvalwater en regenwater) door een integrale aanpak. Eén van de uitdagingen is om de vuiluitstoot afkomstig van overstorten te verminderen. Ook onze kennis rond de aanwezigheid en het verwijderen van micropolluenten (*) uit het afvalwater willen we vergroten zodat we voorbereid zijn wanneer er ooit sprake is van normen hiervoor

Pillar icon
Integraal waterbeheer
Color
blue