De zuivering van afvalwater zorgt zelf voor een ecologische voetafdruk, bv. door een hoog energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen. Anderzijds kan afvalwater een bron zijn om energie en grondstoffen uit te recupereren. Binnen deze pijler worden onder meer nieuwe concepten voor recuperatie getest, energiezuinigere slibwaterbehandeling en de reductie van broeikasgasemissies onderzocht.

Pillar icon
Energie en grondstoffen
Color
green