Omgekeerde Osmose

Deze techniek is bijzonder budgetvriendelijk. Het membraan staat in als een uiterst fijn filter welke vele opgeloste stoffen uit het water filtert. Het proces van osmose wordt omgedraaid door water onder druk door een semipermeable membraan te persen waarbij de natuurlijke osmotische druk wordt omgekeerd. Het membraan is zo ontworpen dat kleine watermoleculen van zuiver water er doorheen kunnen, maar grotere deeltjes of moleculen met een chemische samenstelling niet. De in het water opgeloste stoffen welke niet door het membraan gaan zullen met het afvalwater worden afgevoerd. Het zuivere water welke door het membraan is geperst is osmosewater.