Slim hergebruik van effluent

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Een nachtmerrie voor landbouwers en stilaan beginnen ook vragen te rijzen rond de drinkwatervoorziening. Aquafin biedt gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen. Onder andere landbouwers maken daar nu dankbaar gebruik van. Maar ook bedrijven kunnen deze service gebruiken.

Extreme droogte

Net als in juni 2017 maakt Vlaanderen opnieuw een felle droogte mee. Burgers worden opgeroepen om spaarzaam om te gaan met leidingwater en de landbouw kreunt onder de hitte. Vlaanderen is terecht bezorgd om een nijpend watertekort. We behoren tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van de grondwatertafel in sommige regio’s. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen. Aquafin verzamelt het afvalwater van douches, toiletten, wasmachines, … vanuit de gemeentelijke riolen en transporteert het naar één van zijn 300 zuiveringsinstallaties. Jaarlijks wordt bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet het water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater – ook effluent genoemd - heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

Door selectief hergebruik van gezuiverd afvalwater kan de waterkringloop gedeeltelijk worden gesloten en is het zo een prima adaptatiemaatregel in het kader van de klimaatverandering.

Danny Baeten, directeur Business Development en Innovatie

Effluent voor uw bedrijf?

Aquafin gebruikt het effluent tijdens deze droge periode om de boeren te ondersteunen. Maar wist u dat ook uw bedrijf het gezuiverde water kan afnemen voor hergebruik? In een 35-tal waterzuiveringsinstallaties kunnen bedrijven die daarvoor een contract afsluiten met Aquafin tegen een forfaitaire vergoeding gezuiverd afvalwater ophalen. Van al deze installaties werd het minimum debiet van de beken bekeken zodat er zeker genoeg effluent naar de waterloop wordt geloosd om het ecologisch evenwicht te bewaren.

Contractueel mag het water gebruikt worden voor toepassingen zoals koel- of proceswater. Enkele bedrijven die hier nu al gebruik van maken, zijn : Bionerga, Citrique, ISVAG, IVBO, Shanks, Ecowerf, Vandemoortel en Van den Braembussche. Naast deze bedrijven zijn er zo’n 25 ruimfirma’s die er vandaag hun tankwagens mee reinigen.

Er zijn uiteraard ook doeleinden waarvoor het niet mag worden gebruikt. Denk aan gebruik voor menselijke consumptie en sanitaire toepassingen zoals douches. Gezuiverd afvalwater kan overigens verder gezuiverd worden tot eender welke gewenste kwaliteit. Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde.

Ophaling effluent door landbouwers