Janssen Pharmaceutica optimaliseert waterzuivering

"Afvalwaterzuivering vraagt specifieke kennis en ervaring en daarom zochten we betrouwbare partners om ons hierin te ondersteunen." Zo luidde de opdracht in 2008 toen Janssen Pharmaceutica de operationele taken van zijn waterzuiveringsinstallatie in Geel aan Aquaplus in beheer gaf.

Janssens Pharmaceutica en Aquaplus

Onze samewerking

Janssen Pharmaceutica wil zijn imago van innovatief bedrijf nog verder doortrekken in zijn afvalwaterbeleid. De farmaciereus voerde een masterplan uit om de bedrijfsvoering op de verschillende Vlaamse sites zo duurzaam mogelijk te maken. De extra focus lag, in het jaar dat Aquaplus ten tonele verscheen, op de optimalisatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

We hebben de kandidaat-exploitanten natuurlijk op prijs en kwaliteit vergeleken, en een grote troef is de prima voorkennis van afvalwaterzuivering die de technisch voorkennis van techniek en duurzame oplossingen. Dat maakt de input die wij nog moeten leveren beperkt tot een minimumniveau dat we zelf nog in de hand willen houden.

Ivo Bogaerts van Janssen Pharmaceutica
Bezinktank voor waterzuivering

De opdracht

Janssen Pharmaceutica heeft een goede kennis van de bestaande zuiveringsinstallaties en een duidelijk zicht op waar het naartoe wil met zijn beleid, maar hoe de installatie in Beerse daar precies moest gaan inpassen in de toekomst, was nog niet duidelijk. “Daarom lieten we na een selectieprocedure van verschillende kandidaten Aquaplus ook een optimalisatiestudie uitvoeren”, licht projectleider Ivo Bogaerts van Janssen Pharmaceutica toe.

“We hadden daarvoor eerst en vooral een accuraat beeld van de huidige installatie nodig, zowel naar procesvoering, onderhoudsschema’s, dossierbeheer als regelgeving. Gedurende een half jaar heeft een projectteam de zuivering doorgelicht, om een gedetailleerd toekomstplan te kunnen opstellen.

De meerwaarde van Aquaplus

Het voorstel voor de studie was in de tenderfase opgesplitst in twee delen, waarvan de uitvoering van deel twee afhing van de resultaten van deel één. Die flexibiliteit en transparantie waren precies wat we zochten. We hebben het verloop van het zuiveringsproces grondig laten besturen, maar ook de staat van de installatie zelf, zowel bouwkundig als elektromechanisch.

Advies op maat

Om de werking van de installatie af te stemmen op het huidige campusbeleid van Janssen Pharmaceutica, bleek dat het beter is om een deel van de installatie uit dienst te nemen en een ander deel om te bouwen. Eén van de pompgemalen, de neutralisatietank, de voorbezinktank, het bacteriebed en de tussenbezinktank hebben hun tijd gehad. Het influentgemaal dient mechanisch vernieuwd te worden.
De anorganische en organische indikkers kunnen omgevormd worden tot een gravitaire indikker en een buffer voor ingedikt slib. Ook toont de studie aan dat het beter is om de bio-alcoholdosering stop te zetten. Tegelijk werden de verdere mogelijkheden voor regenwaterrecuperatie en hergebruik van gezuiverd water in kaart gebracht.

Met de investeringskost voor de optimalisatie van de zuivering gaat een terugverdieneffect gepaard, door jaarlijkse besparingen op werkingskosten zoals personeelskost, onderhoud, energie en chemicaliëndosering.

Frank Peeters, Janssens Pharmaceutica

Het eindrapport

Ook werden concrete investeringsmogelijkheden bestudeerd om ons aandeel hergebruik van effluent uit te breiden. Wat we precies wanneer gaan doen, zijn we nu verder aan het bestuderen. Een gedetailleerd eindrapport waaruit verschillende van onze interne diensten waardevolle informatie kunnen putten, zal ons hierbij helpen.

Waterzuiveringsinstallatie van Janssens Pharmaceutica