Hoe innovatie en duurzaamheid garanderen?

Bedrijfsafvalwater en slib zijn al lang niet meer enkel afvalstof of restproduct.  Warmte en grondstoffen worden steeds vaker gerecupereerd. Ook waterzuivering en slibverwerking blijven in evolutie.

onderzoek waterzuivering

Recuperatie van grondstoffen

Onder invloed van de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke evoluties, worden afvalwater en slib steeds vaker benut als een bron waaruit waardevolle zaken gewonnen worden: energie, biogas, warmte, grondstoffen en uiteraard ook zuiver water. De technologische en economische toepasbaarheid van die recuperatieprocessen moeten per bedrijf en per situatie bekeken te worden. Aquaplus doet dat graag voor u.

Procesverbeteringen

Innovatie en duurzaamheid in waterzuivering en slibverwerking implementeren kan uiteraard nog verschillende andere manieren:

  • Slimme sturingen en regelingen
  • Verwerking en benutten van big data
  • Renoveren van zuiveringsinstallaties met innovatief hergebruik van bestaande tanks
  • Nieuwe concepten voor kleinschalige SBRs
  • Het combineren van meerdere technologieën tot een hybride installatie.

Een beroep doen op de jongste technieken en innovaties?

Laat je gegevens na