Hoe blijven voldoen aan de evoluerende kwaliteitsnormen?

Als all-in dienstverlener hebben wij alle relevante profielen onder één dak: milieucoördinatoren, procestechnologen, veiligheidscoördinatoren, projectingenieurs, operationele managers,… Met die gecombineerde expertise beoordelen we elke opdracht snel en accuraat en geven het de nodige aandacht . Elk bedrijf en elke milieuvergunning is immers uniek, wat resulteert in grote variatie van opgelegde of gewenste sets van te bereiken effluentnormen.

Best beschikbare technieken

Het Best Beschikbare Technieken-principe (BBT) vormt een belangrijk uitgangspunt in het milieuvergunningenbeleid voor bedrijven. Het doel is om op een doeltreffende (“Beste”) manier een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken.

Het BBT-principe heeft betrekking op de toegepaste technieken én op alle activiteiten om de installatie te ontwerpen, bouwen en goed beheren. De technieken moeten op zodanige schaal ontwikkeld (“Beschikbaar”) zijn, dat ze onder economisch en technisch haalbare omstandigheden kunnen worden toegepast in de betrokken industriële context.

Sommige bedrijven gaan verder dan wat hen opgelegd wordt in de vergunning, bv. door het effluent verder te zuiveren en te hergebruiken.

waterzuivering

Onafhankelijk advies

Om per bedrijf, milieuvergunning en waterzuivering een juiste aanpak op maat voor te stellen, is onafhankelijkheid een troef. Aquaplus heeft er geen enkele baat bij om een bepaalde BBT naar voor te schuiven, omdat we geen externe commerciële belangen hebben bij die technologieën. We zijn geen producent, technologieleverancier of aannemer en hebben geen geprefereerde partnerships om bepaalde technieken in de markt te zetten.

Meer rendement halen uit jouw waterzuiveringsinstallatie?

Laat je gegevens na