Hoe besparen op operationele kosten?

Industriële waterzuivering is een complexe materie. Zonder voldoende inzicht in de samenhang, leidt besparen op één post soms tot ongewenste effecten op andere posten.

labo slibanalyse

Optimaliseren van de slibkost

Ter inspiratie schetsen we de methodiek die we toepasten voor het optimaliseren van de slibkost bij één van onze industriële klanten. Voor verschillende polymeerdoseringen gingen we na wat het afscheidingsrendement van de slibontwateringscentrifuge is en het drogestofgehalte van het ontwaterd slib.

De praktijk

De sommatie van alle slibkosten (elektrisch verbruik centrifuge + chemicaliënkost + slibtransportkost + slibverwerkingskost) vertoont een minimum bij een bepaalde range van PE-dosering. Deze ‘sweet spot’ vormt het ideale werkingsgebied voor de slibontwatering.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe bepaalde procesingrepen een impact hebben op verschillende kostenposten en operationele resultaten. Voor meer complexe waterzuiveringsprocessen maken we gebruik van modellering. Via computersimulaties gaan we het effect van bepaalde maatregelen na op alle aspecten van industriële waterzuivering. Denk aan effluentkwaliteit, energieverbruik, slibkost of chemicaliënkost.

Wilt u ook besparen op uw waterzuivering?

Laat je gegevens na
waterzuiveringsinstallatie bekken