Description
Een retentiebekken, bufferbekken of wachtbekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt. Retentiebekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.
Title
Retentiebekken
Image
Intro

Een retentiebekken, bufferbekken of wachtbekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt. Retentiebekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.