Description
Het effluent is het gezuiverde afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat. Het ongezuiverde afvalwater wordt influent genoemd.
Title
Effluent
Image
Intro

Het effluent is het gezuiverde afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat. Het ongezuiverde afvalwater wordt influent genoemd.

Het effluent van Aquafin wordt nauwgezet opgevolgd en gecontroleerd. Het voldoet bijna overal aan de strenge Vlaamse normen. Toch is rioolwater dat een zuiveringsproces heeft doorlopen in een waterzuiveringsinstallatie niét drinkbaar. Daarvoor moet het nog een aantal bijkomende zuiveringsbehandelingen ondergaan. Maar de technieken
bestaan wel en ze worden ook in Vlaanderen al toegepast. Zo gebruikt IWVA, een drinkwatermaatschappij aan de kust, het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Wulpen voor de productie van drinkwater via membraantechnologie.