Zandfilter of discfilter

In een continue zandfilter wordt biologisch gezuiverd afvalwater doorheen een filterbed geleid, dat bestaat uit zandkorrels. De zwevende deeltjes worden tegengehouden door het zand. Dat zand wordt met behulp van een airlift continu over een zandwasser gecirculeerd. Zo worden de uitgefilterde deeltjes verwijderd.

Een compacter alternatief voor een zandfilter kan een discfilter zijn. Hierbij worden de deeltjes gefilterd via filterplaten die via rotatie en een sproeiysteem teruggespoeld kunnen worden.

Hergebruik van effluent

Het doel van deze techniek is om het effluent verder van zwevende stoffen te ontdoen, bijvoorbeeld om het effluent te kunnen hergebruiken.

Een zandfilter voor uw waterzuiveringsinstallatie?

Laat je gegevens na