Septische putten en vetafscheiders

In een septische put bezinken of lossen vaste stoffen in het afvalwater op. Die stap vermijdt aanslibbing in de riolen en beperkt het risico op wateroverlast en geurhinder. In een septische tank worden geloosde stoffen omgezet in kleine deeltjes.

Vetafscheiders werken volgens het principe van de zwaartekracht. Door het verschil in dichtheid met water en plantaardige of dierlijke vetten, zetten de zware bestanddelen zich af in de slibvangruimte op de bodem van de afscheider.

Hoe zuivert een septische tank?

In een septische tank vinden drie processen plaats:

  1. de zware deeltjes bezinken,
  2. organisch materiaal breekt af door het anaërobe biologische proces,
  3. schuim en drijvende bestanddelen drijven op en vormen een korst.

Een goed ontworpen en beheerde septische tank zorgt ervoor dat de erop volgende biologische zuivering minder belast wordt en dat enkel de vloeibare fractie doorstroomt. Zo treden er verder in het proces geen verstoppingen op. Septische tanks worden met succes toegepast op de meeste waterzuiveringsinstallaties aan tankstations of voor de behandeling van het sanitaire afvalwater.

Hoe werken vetafscheiders?

De lichte bestanddelen, zoals vetten en oliën, drijven op het wateroppervlak (afscheidingsruimte). Het van vetten en slib ontdane afvalwater wordt afgeleid naar de riolering, al dan niet met behulp van een opvoerpomp.

Vooral de horeca en voedingsindustrie gebruiken vetafscheiders om vetten en oliën die de goede werking van een biologische zuivering verstoren, tegen te houden .

Nood aan septische putten of vetafscheiders?

Laat je gegevens na
Septische put