Membraanfiltratie

Membraanscheiding wordt toegepast wanneer een meer verregaande verwijdering van zwevende deeltjes of opgeloste zouten vereist is, bijvoorbeeld bij de opwaardering van biologisch gezuiverd effluent tot proceswater. Een specifieke toepassing hiervan in combinatie met actiefslib is de membraanbioreactor (MBR)

Soorten filtraties

We spreken over vier verschillende filtraties, afhankelijk van de poriëngrootte en, gehanteerde druk:
• Microfiltratie
• Ultrafiltratie
• Nanofiltratie
• Omgekeerde osmose

Membraanfiltratie / MBR

Altijd de meest geschikte oplossing

Aquaplus is niet gebonden aan bepaalde leveranciers of technologieën. We kunnen dus telkens de oplossing voorstellen die het meest geschikt is voor uw specifieke toepassing.

Nood aan expertise over membraanfiltratie?

Laat je gegevens na