Dissolved Air Flotation (DAF)

Deze techniek dienst als voorbehandeling om vetten of zwevende stoffen in het bedrijfsafvalwater te verwijderen, of om het spuislib in te dikken. Voorafgaand aan de Dissolved Air Flotation (DAF) wordt coagulatie en flocculatie toegepast om grotere vlokken te vormen in de te behandelen stroom.

Hoe werkt DAF?

Water en lucht worden in de juiste verhouding onder druk gebracht zodat een oververzadigd mengsel ontstaat. We noemen dit 'bruiswater' of 'wit water'. Het mengsel wordt geïnjecteerd onderin de flotatietank in de te behandelen de waterstroom. Daardoor ontstaan microbellen, die de vlokken in de tank doen bovendrijven als een sliblaag. Die laag wordt ingedikt en afgeschraapt.

DAF in de voedingsindustrie

Actief slib werkt niet als het afvalwater bevat. In de voedingssector wordt vaak gewerkt met olie of andere vetrijke producten. Het is bijgevolg niet gunstig om het afvalwater rechtstreeks naar een waterzuiveringsinstallatie met actief slib te sturen.

DAF is in zo'n geval economisch en ecologisch verantwoord. De techniek zuivert snel, goedkoop en efficiënt afvalwater van vetrijke afvalstoffen.

Is Dissolved Air Flotation (DAF) een passende techniek voor uw industrie?

Laat je gegevens na
DAF waterzuivering