Samenwerking Sus Campiniae en Geo-Aquaplus

De NV Sus Campiniae is een samenwerkingsverband tussen de groep Noordvlees Van Gool, Bens en de groep Vanden Avenne. In 2015 besliste de groep om een nieuw slachthuis te bouwen in Oevel. Daar hoorde ook een nieuwe waterzuiveringsinstallatie en waterhergebruikinstallatie bij. Na marktverkenning koos Sus-Campiniae voor de combinatie Geo-Aquaplus.

De opdracht

Eind 2015 tekenden Sus Campiniae en Geo-Aquaplus een contract met resultaatsverbintenis. Zo ontzorgden wij de klant van zowel de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de waterzuivering. Geo-Aquaplus behandelde voor de financiering van het project. Zo vermeed Sus Campiniae alle risico’s. De klant betaalt enkel een vergoeding per maand en per kubieke meter. Transparant voor de klant, geen verrassingen 10 jaar lang.

De meerwaarde van Aquaplus: Snelheid

Snelheid de belangrijkste factor. In oktober 2015 werd het contract ondertekend en 3 maanden later al ging de eerste spade de grond in. Tien maanden later was de installatie klaar.

Voor de samenwerking kozen we voor een contract met resultaatsverbintenis: transparant voor de klant, geen verrassingen en dat voor 10 jaar.

Wouter De Wilde, Accountmanager Aquaplus

De meerwaarde van Aquaplus: Hergebruik

Sus Campiniae zet ook hard in op hergebruik van water. Door de ingezette kennis van Geo-Aquaplus, is er een netto verbruik van minder dan 40%. Dat wil zeggen dat meer dan 60% van het gezuiverde water wordt hergebruikt waarvan het leeuwendeel met de kwaliteit van drinkwater.

Het resultaat

Door de resultaatsverbintenis en de all-in service is Sus Campiniae vrij van alle zorgen van zijn waterzuivering. De snelheid van handelen, in combinatie met de expertise van Geo-Aquaplus en de lokale verankering, zorgt ervoor dat deze klant tot 2027 zeker is dat de waterzuivering optimaal gebeurt.