header watermark

Nieuwe waterzuiveringsinstallaties voor Total-stations langs E17

Bouwen en renoveren

Total Belgium wou de waterzuiveringsinstallaties bij zijn servicestations langs de Belgische autosnelwegen optimaliseren. Een deel van de bestaande infrastructuur was immers sterk verouderd. De samenwerking begon met een audit in van het tankstation in Spy, eind 2013. Daar bekeek Aquaplus de optimalisatiemogelijkheden en deed het een scenarioanalyse.

Na een positieve evaluatie werd de vernieuwingsoperatie in 2014 ingezet. De Total-sites in Nazareth en Kruishoutem langsheen de E17 werden volledig gerenoveerd en uitgerust met twee nieuwe waterzuiveringsinstallaties.

Ondertussen beheert Aquaplus voor Total Belgium 27 WZI's over heel België, langs alle grote autosnelwegen. Aquaplus bouwde 10 van die 27 WZI's. We renoveerden ook nog eens 13 zuiveringen.

Total waterzuivering

SEQSCI-criteria

De toewijzing van deze opdrachten aan Aquaplus gebeurde op basis van de strenge SEQSCI-criteria van Total Belgium. SEQSCI staat voor Safety, Environment, Quality, Service, Cost en Innovation. Wie die 6 elementen in zijn bestek het beste combineert, mag in zee gaan met Total. Nog maar eens een bewijs van de brede kijk die Aquaplus hanteert bij het uitvoeren van opdrachten.

Samenwerken loont

Aquaplus realiseerde de bouw en renovatie in een partnership met BelleAqua. Dat is een fabrikant en aannemer van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Samen met Aquaplus bekeek BelleAqua de procestechnologie van de waterzuiveringsinstallaties aan de hand van debieten, vuilvracht en de lozingsnormen die werden opgenomen in de milieuvergunning.

In samenspraak met Total kozen we voor een performant actiefslibsysteem met nabezinktank. Deze technologie is dankzij de flexibele sturing het meest geschikt om te voldoen aan de effluentnormen, inclusief die voor fosfor en stikstof.

Sonja Van Hooydonck en Jean-Pierre Depauw van BelleAqua zijn uitermate tevreden met de gang van zaken. “We worden graag betrokken vanaf het prille begin om de beste technologieën te kunnen selecteren aan een zo competitief mogelijke prijs. Het voorafgaand onderzoek volgen we op van a tot z. Welke ruimte is beschikbaar, welke piekdebieten zijn haalbaar, welke technologieën gebruiken we? Dit laatste bekijken we samen met gespecialiseerde procestechnologen. Nadien gaan we over tot levering en plaatsing, waarna Aquaplus de exploitatie op zich neemt."

De Total-projecten illustreren perfect hoe Aquaplus zich onderscheidt van andere spelers in de markt.

De combinatie van een goed ontwerp, preventief onderhoud en een degelijke operationele opvolging door ervaren operatoren resulteert in een bedrijfszekere werking.

Wouter De Wilde, accountmanager voor Aquaplus
waterzuivering Total Belgium