header watermark

Janssen Pharmaceutica optimaliseert waterzuivering

Optimalisatie gezocht

Janssen Pharmaceutica wil zijn imago van innovatief bedrijf ook doortrekken in zijn afvalwaterbeleid. De farmaciereus voert een masterplan uit om de bedrijfsvoering op de verschillende Vlaamse sites zo duurzaam mogelijk te maken. Toen de gesprekken met Aquaplus opstartten, lag de focus op de optimalisatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

nabezinktank, Janssen Pharmaceutica

De opdracht

Een goede kennis van de bestaande zuiveringsinstallaties en een duidelijk beeld van waar het naartoe wil met zijn beleid, daar ontbreekt het Janssen Pharmaceutica niet aan. Maar hoe de installatie in Beerse daar in te passen, was niet geheel duidelijk. “We schakelden Aquaplus in om een optimalisatiestudie uit te voeren”, licht projectleider Ivo Bogaerts van Janssen Pharmaceutica toe.
Janssen Pharmaceutica had daarvoor eerst en vooral een accuraat beeld van de huidige installatie nodig, zowel naar procesvoering, onderhoudsschema’s, dossierbeheer als regelgeving. Gedurende een half jaar heeft een projectteam de zuivering doorgelicht, om een gedetailleerd toekomstplan te kunnen opstellen.

Flexibiliteit als meerwaarde

Het voorstel voor de studie was in de tenderfase opgesplitst in twee delen, waarvan de uitvoering van het tweede deel afhing van de resultaten van deel één. Die flexibiliteit en transparantie was precies wat Janssen Pharmaceutica zocht. Het bedrijf liet in de studie niet alleen het verloop van het zuiveringsproces grondig bestuderen, maar ook de staat van de installatie zelf, bouwkundig en elektromechanisch.

Advies op maat

Om de werking van de installatie af te stemmen op het campusbeleid, bleek het beter een deel van de installatie uit dienst te nemen en een ander deel om te bouwen. We besloten in samenspraak een pompgemaal, de neutralisatietank, de voorbezinktank, het bacteriebed en de tussenbezinktank te vervangen. Het influentgemaal ging mechanisch vernieuwd worden.

Ook op de werking van de slibindikkers werd ingegrepen. Tegelijk werden de verdere mogelijkheden voor regenwaterrecuperatie en hergebruik van gezuiverd water in kaart gebracht. Iets wat in het kader van het duurzaamheidsbeleid van Janssen Pharmaceutica niet onbelangrijk was.

Aan de optimalisatie van de zuivering in Beerse hangt ook een terugverdieneffect. We besparen op werkingskosten zoals personeel, onderhoud, energie en chemicaliëndosering.

Frank Peeters, Janssen Pharmaceutica
waterzuivering bij Janssen Pharmaceutica