header watermark

Colruyt Group en Barry Callebaut plukken vruchten van exploitatie

Exploitatie-opdracht

Vlevico is de vleesverwerkende eenheid van de Colruyt Group en is op het bedrijventerrein in Halle gevestigd naast de chocoladefabriek van Barry Callebaut. Beide bedrijven lieten in 2000 een gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie bouwen en exploiteren. In 2010 brachten ze de exploitatieopdracht opnieuw op de markt. Aquaplus overtuigde hen met een competitieve offerte.

Belangrijk was dat we in de overeenkomst niet enkel de nadruk legden op goede effluentresultaten, maar ook op de optimalisatie van de operationele kosten.

Wouter De Wilde, accountmanager bij Aquaplus
Loopbrug waterzuivering

De meerwaarde van Aquaplus

Aquaplus zette met de Colruyt Group en Barry Callebaut een bijzonder samenwerkingsmodel op waarbij de gerealiseerde financiële operationele baten niet enkel Aquaplus als exploitant ten goede komen, maar verdeeld worden tussen de drie partijen. De basis daarvan is een duidelijke financiële resultatenverbintenis. Op die manier krijgt de intentie tot optimalisatie van Aquaplus ook een financiële drijfveer én varen onze klanten er wel bij.

Typische piekbelastingen, een uitdaging

Aquaplus raakte in ijltempo vertrouwd met de zuiveringsinstallatie en zijn operationele en onderhoudstechnische noden. Elke installatie is namelijk verschillend en een biologisch slibsysteem gedraagt zich anders doorheen het jaar. Ook de typische piekbelastingen in periodes van hogere productie zijn kenmerkende factoren van een industriële zuivering. Eens dat onder controle konden we intensief aandacht besteden aan de optimalisatie van de operationele kosten.

Het ervaren team van Aquaplus-operatoren is er evenwel altijd in geslaagd om goede zuiveringsresultaten te behalen op de zuivering van de Colruyt Group en Barry Callebaut.

Vic De Meester, milieucoördinator bij Colruyt Groep

Het resultaat

Een zuiver resultaat

Het resultaat was opmerkelijk. Na het eerste jaar kon Aquaplus het specifieke energieverbruik van de zuivering laten dalen met maar liefst 25 procent. Hoe we dat deden? De twee meest in het oog springende verbeteringen waren de aanpassingen van de frequentie van de blowers en de slimmere sturing van de beluchte slibmineralisatie.

Ook optimaliseerden we de procesinstellingen. Zo werden na een procestechnologische doorlichting de grenswaarden voor zuurstofinbreng verlaagd. Ten slotte reduceerden we ook nog eens het gebruik van chemicaliën. We lieten een aantal producten die eerder gebruikt werden achterwege. Denk bijvoorbeeld aan ureum of bleekwater.

Aquaplus leverde heel wat inspanningen om die kwaliteit te bestendigen tegen een zo laag mogelijke kostprijs en daar zijn we uiteraard erg tevreden over.

Vic De Meester, milieucoördinator bij Colruyt Group

Duurzame samenwerking

Niet alleen de waterzuivering verloopt duurzaam. Dat geldt ook voor de manier van samenwerken. “Aquaplus speelt bij ons volop zijn rol als specialist in de waterzuiveringssector en dat levert ons enkel voordelen op. Het operationele team dat onze zuivering beheert staat er dichter bij dan wij zelf. Via een regelmatige rapportering blijven wij op de hoogte en elk probleem wordt onmiddellijk gemeld en aangepakt”, rondt De Meester af.

Waterzuiveringsinstallatie voor de Colruyt Group