Waterzuivering voor Brouwerij Alken Maes op punt

Optimalisatieproject

Alken Maes draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en wilde in dat kader zijn waterzuiveringsinstallatie optimaliseren. Ook wilde de brouwer het teveel aan slib op een meer kostenefficiënte manier transporteren en afzetten.

Doorlichting

De waterzuiveringsinstallatie op de site van Brouwerij Affligem in Opwijk kampte met een onstabiele fosfaatverwijdering en periodieke geurhinder. Dat was de aanleiding voor een algemene doorlichting van de waterzuivering door Aquaplus.

Alken Maes Waterzuiveringsinstallatie

Oplossingen van Aquaplus

Aquaplus maakte na de studie- en testfase voor Alken Maes een financiële projectie. Die was erg veelbelovend doordat het aantal slibtransporten aanzienlijk zou dalen na het indikken van het slib.

Uit analyse bleek dat de zuivering werkte met een te hoge slibconcentratie in een te groot bioreactorvolume. Door het slibgehalte te verlagen en het bioreactorvolume te verkleinen, daalden de zuurstofvraag en de ijzerchloridedosering in de beluchting. Dat had dan weer een positief effect op de fosfaatverwijdering.

Bovendien stelde Aquaplus voor om de slibindikker, die al vele jaren gebruikt werd als beluchter, zijn oorspronkelijke bestemming terug geven. Op die manier kon Alken Maes besparen op slibtransporten.

Via het supervisiesysteem dat we installeerden, had ik vanop mijn bureau rechtstreekse toegang tot de procesgegevens van de zuivering. Dat maakt het mogelijk om snel in te grijpen.

Ivo Boonen, procestechnoloog bij Aquaplus

Minder slibtransporten als meerwaarde

De potentiële economische én ecologische winst, in combinatie met de aanpak van Aquaplus, overtuigden Alken Maes om de aanpassingswerken voorgesteld door Aquaplus te laten uitvoeren. “De reductie van het aantal slibophalingen van twee à drie naar slechts één transport per week was voor ons de belangrijkste meerwaarde van dit project,” aldus Brewery Manager Wouter Hollevoet.

Kostenbesparing als resultaat

De besparing die Alken Maes kan realiseren met het uitvoeren van de aanpassingswerken is zo groot dat het de studie- en projectuitvoeringskosten van Aquaplus al kon terugverdienen. Op vraag van Alken Maes adviseerde Aquaplus ook welke maatregelen kostenefficiënt kunnen geïmplementeerd worden om tegemoet te komen aan de geurhinder waarmee de site in Opwijk soms kampt in de lente en in de zomer.

Ondertussen werd het project opgeleverd aan Alken Maes met een professioneel operationeel protocol voor een succesvolle verdere bedrijfsvoering.

Een vloeiende samenwerking

Sinds 2013 werkt Aquaplus intensief samen met Alken Maes op de sites in Alken en Opwijk. Het eerste jaar voerden we een 15-tal opdrachten uit binnen een brede dienstenwaaier. Dit ging van onderhoud en herstellingen, procestechnologische adviesverlening, bouwkundige inspecties en financiële analyses tot het uitlenen van vervangingstoestellen. Maar ook daarna bleef de samenwerking bestaan. Tot op vandaag voert Aquaplus opdrachten uit voor de brouwer.

We profileren ons als “Green brewer”. Een vermindering van onze ecologische voetafdruk door minder transporten de weg op te sturen, maakt daar deel van uit.

Brewery Manager Wouter Hollevoet
Membraanreactoren Alken Maes