Bufferen

Bufferen van afvalwater

Een correct gedimensioneerde en beheerde afvalwaterbuffertank kan hydraulische en vuilvrachtpieken zodanig afvlakken dat ze voor de volgende zuiveringsstappen een scherper ontwerp en een verlaging van de werkingskosten mogelijk maakt.

Afvalwaterbuffer

Een correct gedimensioneerde en beheerde afvalwaterbuffertank kan hydraulische en vuilvrachtpieken dusdanig afvlakken dat ze voor de volgende zuiveringsstappen een scherper ontwerp en een verlaging van de werkingskosten mogelijk maakt.

Bufferen van hemelwater

Bij gebouwen of verharde oppervlakten moet conform de verordening hemelwater buffering voorzien worden.

Influent buffering

Bufferen van slib

Een correcte dimensionering van de slibbuffer is meerdere redenen belangrijk. Een te kleine slibbuffer leidt namelijk tot onnodig hoge transportkosten of geeft het risico’s dat de effluentresultaten van de waterzuivering eronder lijden. Een te grote slibbuffer zorgt dan weer voor geur- en mengproblemen of vorming van de giftige stof tolueen.

De perfecte balans vinden is onze expertise. 

Nood aan buffering?

Laat je gegevens na