Actief kool

Sommige verontreinigingen in industrieel afvalwater zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar en blijven in het biologisch gezuiverd effluent aanwezig. Via testen kunnen we voor uw bedrijfsafvalwater nagaan in welke mate de te verwijderen stoffen aan verschillende types actief kool adsorberen.

Waterzuivering aan de hand van Actief kool

Hoeveel stoffen

Aan de hand van nauwkeurige testen gaan we na in welke mate actief kool afvalstoffen uit het water kan adsorberen.

  • een Granulaire Actieve koolfilter
  • ofwel door dosering van Poedervormig Actieve Kool (PAC) in het beluchtingsbekken. De PAC met de geadsorbeerde stoffen wordt dan via het spuislib uit de biologische zuivering verwijderd.

Onzuiverheden in gezuiverd afvalwater vermijden?

Laat je gegevens na