Description
Het aanleggen van rioleringen met behulp van persing is een vaak gebruikte techniek, die minder belastend is voor de omwonenden dan rioleringswerken in open sleuf. In dit laatste geval dient het wegdek immers over de volledige lengte van de leiding te worden opengebroken. Voor het persen van een leiding worden twee putten gegraven en wordt de leiding letterlijk van de ene naar de andere put geboord.
Title
Onderdoorpersing
Image
Intro

Het aanleggen van rioleringen met behulp van persing is een vaak gebruikte techniek, die minder belastend is voor de omwonenden dan rioleringswerken in open sleuf. In dit laatste geval dient het wegdek immers over de volledige lengte van de leiding te worden opengebroken. Voor het persen van een leiding worden 2 putten gegraven en wordt de leiding letterlijk van de ene naar de andere put geboord.