Rioolmanagement

Uw bedrijventerrein heeft wellicht ook een aanzienlijk ondergronds leidingennetwerk voor de afvoer van afval- en regenwater. Veel bedrijven weten niet in welke toestand hun riolen zich bevinden. Nochtans vertegenwoordigen die riolen een groot ondergronds kapitaal. Deze leidingen vragen om onderhoud en goed beheer, een preventieve aanpak van het ondergronds stelsel bespaart op termijn veel ongemakken en kosten.

rioolmanagement

Veel bedrijven weten niet in welke toestand hun riolen zich bevinden. Wanneer ze falen, bijvoorbeeld door ingroei van boomwortels, barsten of corrosie, kan de schade serieus oplopen. In het slechtste geval ontstaan er zelfs veiligheidsrisico's voor de medewerkers, denk maar aan zinkgaten. Het gaat dan over een combinatie van economische, ecologische en maatschappelijke schade.

Een greep uit onze dienstverlening: inventarisatie en updates van de leidingen in een databank, camera-inspecties, onafhankelijke schade-beoordeling, masterplan herstellingen, renovatie en hydraulische adviezen.

Wanneer u een goed beeld heeft van het leidingennet en preventief inspecteert, kan u mogelijks tijdig ingrijpen bij gebreken. Preventief asset management is onmisbaar om risico en schade te vermijden. Het laat bovendien toe om herstellingen en investeringen te prioriteren en in te passen in het financieel plan van uw bedrijf.

Ons moederbedrijf Aquafin heeft in opdracht van het Vlaamse Gewest bijna 7000 kilometer riolering in beheer, over alle Vlaamse gemeenten. In ruim 100 gemeenten werkt Aquafin daarenboven in opdracht van het lokale bestuur. Voor dit type opdrachten kan Aquaplus beroep doen op projectgroepen, bestaande uit multidisciplinaire en complementaire expertprofielen waaronder water- en omgevingsingenieurs, adviseurs rioolmanagement, GIS-specialisten, CAD-tekenaars en experten bouwkundige herstellingen. Zo'n projectgroep valt in de uitvoeringsfase onder de leiding van één projectcoördinator, die het unieke aanspreekpunt is voor uw bedrijf.

Wouter De Wilde

Accountmanager